FAQ

Nee. Stortingen op uw VAPZ doet u zelf, stortingen in het kader van de RIZIV-tussenkomst op het RIZIV-contract, gebeuren door het RIZIV. Echter, beiden vallen onder dezelfde wetgeving: de wet betreffende de aanvullende pensioenen. Deze wetgeving voorziet twee types contracten:

 • De pensioen overeenkomst die gebruikt wordt voor het VAPZ.
 • De sociale pensioen overeenkomst waar het RIZIV haar tussenkomst op stort. U heeft ook de mogelijkheid zelf stortingen te doen op dit type contract. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Bovendien geniet u van een korting op uw sociale bijdragen én kunt u 15% meer sparen op een sociale pensioenovereenkomst dan op een klassieke pensioenovereenkomst.  U kunt de twee contracten niet combineren!

Zodra u het aanvraagformulier van ons ontvangt, dient u ons gewoon op de hoogte te brengen van het feit dat u er dit jaar geen recht op heeft. Uw contract loopt gewoon door: het geld wat er in de voorgaande jaren op gestort werd brengt nog steeds rendement op en u kunt nog altijd zelf storten op uw contract. Indien u minimum € 100 stort, behoudt u uw recht op de aanvullende waarborgen.

Het jaar daarop sturen wij u opnieuw het aanvraagformulier om na te gaan of u er dat jaar misschien wel weer recht op heeft. We willen immers niet dat u een jaar misloopt!

Curalia dient uw formulier uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 te ontvangen.

Wij raden u aan hiermee niet te lang te wachten. Hoe sneller alles in orde is, hoe beter...

Deze vraag baart een groot aantal logopedisten zorgen.

De twee berekeningsmethodes van de activiteit – aantal uitgevoerde prestaties en de R-waarden van de uitgevoerde prestaties – zijn van toepassing voor iedereen en u heeft het recht te kiezen voor het systeem dat voor u het meeste voordelen biedt. U moet wel kiezen voor het één OF het andere, beide kunnen niet worden gecombineerd.

+Berekening van het aantal prestaties 

Hiervoor berekent u het aantal prestaties uitgevoerd in de loop van het jaar, waarvoor een nomenclatuurcode werd vermeld op het getuigschrift van Verstrekte Hulp (GVH), met uw RIZIV-nummer, dat werd overgemaakt aan de patiënt voor terugbetaling door het RIZIV.

Nadere toelichting :

  • De duur van de prestatie heeft geen impact. Of het nu gaat om een prestatie van één uur of een half uur, ze telt altijd mee voor één prestatie.
  • De prestaties die worden terugbetaald door de aanvullende verzekering van de mutualiteit en niet door het RIZIV worden niet in rekening genomen.
  • Voor de collectieve prestaties kunt u één prestatie per aanwezige patiënt aanrekenen.
  • De uitgevoerde prestaties terugbetaald door het RIZIV in het kader van een forfait worden niet in rekening genomen.
 • Indien u werkzaam bent op verschillende plaatsen en eventueel met een verschillend statuut (als bediende op één plaats en als zelfstandige op een andere plaats), dan kunt u de prestaties uitgevoerd op verschillende plaatsen samentellen, voor zover deze niet werden terugbetaald in het kader van een forfait. Het principe van deze berekening bestaat erin, voor elke prestatie, het aantal R-waarden te noteren dat overeenkomt met de RIZIV nomenclatuurcode van deze prestatie.Deze R-waarden houden namelijk rekening met de gebruikelijke duur van de prestatie maar ook met de technische elementen die eigen zijn aan het beroep van logopedist. Deze R-waarden stemmen overeen met honoraria en bedragen die werden terugbetaald.Nadere toelichting:

 

 • Bij logopedie hebben de prestaties 3 verschillende R-waarden : 9 -17,5 en 35. In het algemeen zijn prestaties van 30 min gelijk aan 17,5 R-waarden en een prestatie van 60 minuten aan 35 R-waarden maar dit is geen absolute regel: een bilan is gelijk aan 35 R-waarden, ook al duurt die geen 60 minuten.
 • Om de berekening te maken van het aantal R-waarden van uw prestaties over het volledige jaar, moet u de R-waarden optellen die overeenstemmen elke uitgevoerde prestatie.

+ Berekening van de R waarde van de uitgevoerde prestaties

 • De prestaties die worden terugbetaald door de aanvullende verzekering van de mutualiteit en niet door het RIZIV, worden niet in rekening genomen.
 • Voor collectieve prestaties kunt u het aantal R-waarden optellen, 9 in dit geval, per aanwezige patiënt.
 • De uitgevoerde prestaties die worden terugbetaald door het RIZIV in het kader van een forfait, worden niet in rekening genomen.
 • Indien u werkzaam bent op verschillende plaatsen en, eventueel met een verschillend statuut (als bediende op één plaats en als zelfstandige op een andere plaats), dan kunt u de prestaties uitgevoerd op verschillende plaatsen samentellen, voor zover deze niet werden terugbetaald in het kader van een forfait. U kunt uw prestatieniveau berekenen op basis van de twee systemen en kiezen voor het systeem dat voor u het meest voordelig is.
 • Enkele voorbeelden:
 • Ter info, via deze link kunt u de R-waarden van de nomenclatuurcodes van het RIZIV consulteren.
 • Een logopedist die voornamelijk prestaties à R35-waarden levert, heeft er alle belang bij zijn activiteit te berekenen in R-waarden: het volstaat 450 prestaties R35 te leveren om de eerste vereiste drempel van 15.750 R-waarden te bereiken hetgeen recht geeft op een bijdrage van € 1.200.
 • Voor een logopedist die enkel R17,5 prestaties levert, geven de twee systemen het zelfde resultaat.

Bij zwangerschapsverlof wordt de vereiste activiteitsdrempel verlaagd, rekening houdend met het aantal dagen van arbeidsongeschiktheid. Een volledig jaar telt 222 dagen activiteit. Indien u 15 weken arbeidsongeschikt bent, hoeft u slechts 147/222 van de vooropgestelde activiteitsdrempel behalen. Voor drempel 1 (900 prestaties voor een volledig jaar) komt dit neer op 596 prestaties en voor drempel 2 (2000 prestaties voor een volledig jaar), komt dit neer op 1324 prestaties. Deze situatie wordt voorzien op punt 3 van de verso van dit formulier (aanvraagformulier).

Hetzelfde is van toepassing voor een arbeidsongeschiktheid met een andere oorzaak.

De zorgverleners, die het beheer van hun RIZIV sociaal statuut aan Curalia hebben toevertrouwd en bijgevolg lid zijn van Curalia, kunnen zich aansluiten aan het HospiNova contract. Dit is een collectief contract van Curalia, onderschreven bij DKV.

De PLUSPUNTEN van de hospitalisatieverzekering HospiNova :

 • Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
 • Terugbetaling zonder limiet voor de prestaties waarin de mutualiteit tussenkomt
 • Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie
 • Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten en aandoeningen
 • Terugbetaling van de behandeling van ambulante zorgen voor 27 zware ziekten
 • Repatriëring bij een hospitalisatie in het buitenland
 • Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij erkende ziekenhuizen en de factuur beperkt zich tot de jaarlijkse franchise van € 250. Vanaf 1 juli, heeft u de mogelijkheid om de jaarlijkse vrijstelling van 250 EUR te vermijden. Hoe? Door simpelweg te kiezen voor een opname in een tweepersoonskamer (of gedeeld).
 • Mogelijkheid om de gezinsleden te verzekeren
 • Dekking blijft behouden na de professionele carrière, met de aanpassing van de premie. 

 

Voor meer informatie: Dossier contract Hospi