Ik ben zelfstandige

Als zelfstandige bent u zich ervan bewust dat u met uw wettelijk pensioen als zelfstandige niet uw huidige levensstandaard kunt behouden, en dat een extraatje meer dan welkom is. Het Vrij Aanvullend Pensioen helpt u hierbij.

 

Door middel van persoonlijke stortingen op een aanvullend pensioencontract Curalia, bouwt u een aanvullend pensioen op, dat fiscaal bijzonder voordelig is. De stortingen die u op dit contract doet kunt u namelijk van uw inkomen aftrekken. Deze stortingen zijn vrijwillig en variabel. U kunt ze dus in de loop der jaren aanpassen aan uw persoonlijke situatie, op voorwaarde dat u rekening houdt met een aantal fiscale regels. Persoonlijke premies zijn variabel: elk jaar spaart u het bedrag dat u wenst tussen € 0 en het maximale bedrag in functie van uw situatie en uw inkomen. U kunt deze stortingen bijvoorbeeld via een maandelijks doorlopende opdracht laten uitvoeren of één keer per jaar storten wanneer u dat wenst.

ALLE zelfstandige logopedisten, wat hun activiteit ook is en in welk kader zij ook werken. Ook de logopedisten die geen recht hebben op de RIZIV-tussenkomst. 

Pensioensparen: dit is een verzekeringsproduct (kapitaal gegarandeerd) of een pensioenfonds (kapitaal en rendement niet gegarandeerd) waarmee u een aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen. Iedereen kan hiermee een aanvullend pensioen opbouwen.

Het vrij aanvullend pensioen (VAP): Dit verzekeringscontract wordt meestal voorgesteld om een aanvullend pensioen op te bouwen op basis van vrijwillige persoonlijke stortingen. Als zelfstandige kunt u zelf kiezen op welk type contract u stort:

 • Een Vrij Aanvullend Pensioencontract met solidariteit (ook wel sociaal VAP genoemd). Dit is het contract waar het RIZIV haar tussenkomst op stort indien u hier recht op heeft)
 • Een Vrij Aanvullend Pensioencontract (VAPZ)

Deze contracten hebben een identiek karakter.

Het verschil is dat voor een contract met solidariteit, 10% van de stortingen (met een minimum van € 100 per jaar) naar aanvullende waarborgen gaan. Deze aanvullende waarborgen kosten u feitelijk geen 10% want ook dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. De overige 90% wordt gebruikt voor uw pensioenopbouw.

Om te kiezen tussen deze twee types contracten, dient u het volgende te onthouden:

 • De aanvullende waarborgen kosten u eigenlijk geen 10% want ook dit bedrag is fiscaal aftrekbaar
 • Op een contract met solidariteit is het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag 15% hoger dan voor een contract zonder solidariteit (zie: Hoeveel kan ik fiscaal aftrekken?), wat betekent dat u, zelfs na inhouding van de 10%, nog altijd 3,5% meer spaart voor uw pensioen.

Deze stortingen zijn fiscaal gezien erg aantrekkelijk want u kunt het bedrag aftrekken als sociale bijdragen (code 1606 of 2606 van uw aangifte). Dit geeft u de mogelijkheid tot wel 54% van uw storting te recupereren. Bovendien verlaagt u het bedrag waarop uw sociale bijdragen worden berekend, waardoor u uw rendement verhoogt. Indien u € 100 spaart, kost u dit in feite maar € 35. De rest recupereert u door een verlaging van uw belastingen en sociale bijdragen. Er is geen enkele andere spaarvorm die u een dergelijk hoog rendement geeft.

Hieronder ziet u een voorbeeld van wat een storting van € 1.000 met 3 verschillende inkomstenniveaus doet:

Inkomen (EUR)

20.000

30.000 45.000

Gestort bedrag

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Fiscaal voordeel *

430,00

483,75

573,75

Reële kost

570,00

516,25

 462,50

Sociaal voordeel **

 221,56  221,56  221,56

Totale kost voor een zelfstandige

 348,44  294,69  240,94


* Rekening houdend met aanvullende gemeentebelastingen van gemiddeld 7,5%
** Vermindering van sociale bijdragen, verschuldigd door een zelfstandige, voor het jaar waarin de storting plaats vond. Rekening houdend met de administratieve kosten van (minimum) 3,05%

Voor een inkomen van € 30.000, betaalt de staat u meer dan 70% terug in belastingvoordeel in de vorm van belastingaftrek en verlaagde sociale bijdragen.

Het bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van het type contract waar u op stort.

Op een Vrij Aanvullend Pensioencontract is het maximum aftrekbare bedrag 8,17% van uw inkomen van 3 jaar geleden, geïndexeerd met het absolute maximum dat ligt op € 3.256,87 (2019).

Op het Aanvullend Pensioencontract met solidariteit (het contract waar het RIZIV eventueel zijn bijdrage op stort in het kader van het RIZIV-statuut), is het maximum aftrekbare bedrag 15% hoger en beperkt tot 9,4% van uw wettelijk inkomen van 3 jaar geleden met een maximum van € 3.256,87 (2019). Indien u op een aantal vragen antwoord geeft, kunt u dit bedrag online berekenen.

Indien u een eigen bijdrage doet, ontvangt u het jaar daarop een fiscaal attest dat u toestaat het bedrag van uw inkomen af te trekken. Indien u uw aangifte doet via Tax-on-web, dan staat dit niet vooraf ingevuld! U dient dit dus zelf in te vullen en na te gaan of de fiscus hier rekening mee heeft gehouden op uw aanslagbiljet.

In het kader van een Aanvullend Pensioencontract met solidariteit type CuraNova, geniet u tot uw 65e van:

 • de uitkering van een dagvergoeding bij volledige werkonbekwaamheid na een ongeval, een ziekte of complicaties bij een zwangerschap;

 • een aanvullend kapitaal bij overlijden bovenop het kapitaal opgebouwd met persoonlijke stortingen en RIZIV-bijdragen;

 • de continuïteit van de betaling van de premies bij invaliditeit van meer dan een jaar. Het fonds blijft het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar verder uitbetalen tot u 65 jaar wordt zolang u invalide bent. Deze stortingen gebeuren bovenop de stortingen van het RIZIV waar u recht op heeft bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid zodat u, ondanks uw invaliditeit, over een fatsoenlijk pensioen beschikt;

 • een forfaitaire moederschapsuitkering van € 100.

Deze solidariteitswaarborgen worden toegekend aan alle zorgverleners die een contract hebben MET solidariteit waarop het jaar voordien minstens € 100 werd gestort (door het RIZIV of door de zorgverlener zelf).

Curalia werd 50 jaar geleden gecreëerd door de beroepsverenigingen van zorgverleners om het RIZIV-statuut te beheren, en heeft een uitgebreide ervaring in dit domein. Bovendien bieden wij u de meest innovatieve formule op de markt: het CuraNova contract. CuraNova combineert:

 • GARANTIE van een verzekeringscontract. Dit maakt een voorschot op polis mogelijk.
 • FLEXIBILITEIT van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is. Deze wordt in december vastgelegd voor het daarop volgende jaar, in functie van de situatie op de markt. Deze rentevoet wordt toegekend op het totaal van de opgebouwde reserve, ongeacht de datum van de storting van de premies. U geniet dus altijd van een marktconform rendement, zelfs op de stortingen van voorgaande jaren.
 • In 2018 is het rendement op dit CuraNova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname aan toegevoegd worden in functie van de resultaten van Curalia. Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging en heeft dus geen aandeelhouders. Alle winst vloeit direct terug naar haar leden.

Het is heel simpel: u dient enkel dit online formulier in te vullen en daarop aan te geven dat u persoonlijke stortingen wenst te doen.

U zult dan een contractvoorstel ontvangen dat een daadwerkelijk contract wordt zodra u het heeft getekend en teruggestuurd.

Het enige dat u dan nog dient te doen is het bedrag dat u wenst te sparen te storten voor 27 december om het van uw inkomen van dit jaar af te kunnen trekken.